Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

PREVENTIEF ALCOHOL-EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

In het advies nr. 1655 van 10 oktober 2008 had de Raad aangegeven dat bepaalde elementen van de cao inzake een preventief alcohol- en drugbeleid die hij in het vooruitzicht stelde, vereisten dat aanpassingen in een aantal reglementaire teksten zouden worden aangebracht. Het ging meer bepaald om een aanpassing van artikel 14 van de arbeidsreglementenwet van 8 april 1965 en de opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

De Raad heeft op 1 april 2009 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 gesloten omdat beide aanpassingen van de regelgeving in een gevorderd stadium waren :

Op 19 mei 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 gepubliceerd. Het artikel 59 van deze wet past het artikel 14 van de arbeidsreglementenwet van 8 april 1965 aan. Dit artikel heeft uitwerking vanaf 29 mei 2009.

Hierdoor zijn de in de artikelen 11, 12 en 13 van de arbeidsreglementenwet voorgeschreven regelen (inzake het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement) niet van toepassing bij opname in het arbeidsreglement van de door de werkgever vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming en de beleids- of intentieverklaring.

Op 3 juni 2010 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit van 19 mei 2010 gepubliceerd dat het artikel 99 van het ARAB opheft. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf 13 juni 2010.

Hierdoor bestaat er geen algemeen verbod meer op het binnenbrengen van gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een gehalte van meer dan 6% volume alcohol in ondernemingen.

Cao nr. 100 van 01.04.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

ADVIES 1655 van 10.10.2008
Betreffende een alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Leidraad
Voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Artikel 59
van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009

Koninklijk besluit van 19 mei 2010

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011