Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

MELDSYSTEMEN EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Sarbanes-Oxley-wet van 2002 heeft nieuwe verplichtingen opgelegd aan de beursgenoteerde ondernemingen in de VS. Die nieuwe wettelijke bepalingen zijn er gekomen als gevolg van de opzienbarende financiële schandalen die in het begin van de jaren 2000 het vertrouwen van de investeerders in de VS hebben aangetast (met name door het faillissement van het energieconcern Enron); beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht te voorzien in een meldprocedure waardoor werknemers met de nodige garanties inzake vertrouwelijkheid en anonimiteit hun bezorgdheid kunnen uiten over twijfelachtige boekhoudkundige of auditkwesties.

Die nieuwe bepalingen gelden niet alleen voor de Amerikaanse ondernemingen, maar ook voor Europese ondernemingen die op de Amerikaanse beurs genoteerd staan alsook voor Europese dochterondernemingen van Amerikaanse ondernemingen en hun werknemers.

De instelling van die nieuwe meldprocedures (of whistleblowing) doet in Europa evenwel problemen rijzen inzake overeenstemming met de grondregels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Die nieuwe systemen moeten met name volledig stroken met richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook met de nationale wetgevingen die deze Europese richtlijn omzetten (in België, wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Een aantal instellingen die moeten zorgen voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens hebben herinnerd aan de van toepassing zijnde beginselen en hebben getracht een kader vast te stellen om meldsystemen in de ondernemingen te kunnen toepassen met naleving van de grondrechten inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen.

Hier wordt verwezen naar:

document d'orientation adopté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
le 10 novembre 2005 en France pour la mise en oeuvre de dispositifs d'alerte professionnelle;

advies 1/2006 van 1 februari 2006 van de werkgroep "artikel 29"
over de toepassing van de EU-gegevensbeschermingsregels op interne klokkenluidersregelingen in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing en bestrijding van omkoping en van bancaire en financiële criminaliteit;

aanbeveling nr. 01/2006 van 29 november 2006
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verenigbaarheid van meldsystemen (klokkenluiderssystemen) met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011