Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

 

ADVIES 2038 van 23.05.2017
Ratificatie van IAO-verdragen – Ondersteuning van de lopende procedures

ADVIES 2037 van 23.05.2017
Mandaat in een managementfunctie in de instellingen van openbaar nut die geen openbare socialezekerheidsinstellingen zijn

ADVIES 2036 van 23.05.2017
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 2007

ADVIES 2034 van 23.05.2017
Wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst

ADVIES 2033 van 07.04.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2032 van 07.04.2017
Verlenging van de gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders

ADVIES 2031 van 07.04.2017
Nationaal hervormingsprogramma (NHP) 2017

ADVIES 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2028 van 21.03.2017
Ratificatie van het verdrag nr. 131 van de IAO betreffende de vaststelling van minimumlonen

ADVIES 2027 van 21.03.2017
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

ADVIES 2026 van 21.03.2017
IPA 2017-2018 -Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018

ADVIES 2025 van 21.03.2017
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ADVIES 2024 van 21.03.2017 (NAR-CRB)
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en algemene aanbevelingen

ADVIES 2023 van 21.03.2017 (NAR-CRB)
Welvaartsvastheid 2017-2018

CAO nr. 98 quinquies van 23.05.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 127 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 126 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

CAO nr. 125 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 124 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 123 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 122 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 121 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 120 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 119 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de maximale marge voor loonkosten-ontwikkeling voor de periode 2017-2018

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Brugpensioen / SWT - van 04-05-2017 (Nieuw dossier)

Europa-2020-strategie - aangepast op 28-04-2017

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen - aangepast op 20-12-2016

Perscommuniqué van : 23.05.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 07.04.2017-(02) (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 07.04.2017 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.03.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.03.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 21.03.2017bis (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 21.03.2017 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.01.2017 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011