Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

DE NATIONALE ARBEIDSRAAD streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website's : www.nar-cnt.be & www.nar.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De niet toegakelijkheid heeft namelijk betrekking tot op bepaalde grafische elementen en informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, Het toegankelijk maken van die elementen zou onevenredige kosten met zich meebrengen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24/09/2020.

De toegankelijkheid van onze website werd gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

 

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Contactadres:   

Verbeteringsplan

Een nieuwe site is in voorbereiding en zal beantwoorden aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. Hij zou beschikbaar moeten zijn in de loop van het eerste trimester van 2021.

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011